Giàn Phơi Xếp Ngang Inox Tay Đôi 2024

1,350,000 

Giàn phơi xếp ngang inox tay đôi là giàn phơi thông minh với những tính năng nổi bật về khả năng phơi và khả năng tiết kiệm diện tích đáng kể ngày càng chiếm được niền tin của mọi người tiêu dùng. Nếu bạn..