Giàn Phơi HP-04

1,570,000 

Dòng sản phẩm giàn phơi cao cấp có 4 thanh của Hòa Phát.

Có trên 80 lỗ phơi quần áo và phời cùng 1 lúc 2 cái chăn