Lưới An Toàn Cửa Sổ

200,000 

Với tính cơ động của lưới an toàn cửa sổ, khi gặp tình huống cấp thiết như hỏa hoạn, chúng ta có thể cắt cáp để thoát ra ngoài bằng kìm chuyên dụng; giúp cho quá trình cứu hộ  trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn rất nhiều so với là các khung sắt “chuồng cọp” như nhiều nhà hay sử dụng.